KHOÁ TIẾNG ANH JUNIOR

Khóa học này đã được tạo ra chỉ dành riêng cho các em học sinh

Giúp giấc mơ du học trở nên dễ dàng hơn cùng với khóa tiếng Anh Junior học thuật được thiết kế dựa trên chương trình ESL dành cho học sinh tiểu học, trung học và trung học cơ sở

CIEC cung cấp khóa học tiếng Anh riêng biệt cho học sinh đang trong độ tuổi đi học, nó khác hoàn toàn với chương trình ESL dành cho học sinh trưởng thành. Nó giúp các học sinh không chỉ tạo nền tảng tiếng Anh vững chắc mà còn chuẩn bị cho việc học tập ở các nước nói tiếng Anh

hóa học được sử dụng giáo trình tiếng Anh ESL riêng biệt và có chương trình EPP ACT cho lớp nhóm.

Lớp 1:1 (4 tiết): Reading, Listening, Vocabulary, Writing

Lớp nhóm (3 tiết): Writing, Grammar, Speaking

Lớp tùy chọn (1 tiết): Học viên tham gia một trong các lớp học sau:

Thứ 2, 4, 6: Bơi lội/ Mỹ thuật/ Zumba/ Nhảy KPop…

Thứ 3, 5: Toán/ Âm Nhạc/Yoga…

THỜI KHOÁ BIỂU MẪU

Thời gian Khóa Junior

(350 Minutes)

Ghi chú

08:50~12:40

Lớp 1:1: Speaking 1 / Lớp nhóm: Listening /

Lớp nhóm : Writing / Lớp 1:1 Speaking 2

4H
12:40~13:40 Ăn trưa
13:40~17:30

Lớp 1:1: Vocabulary / Lớp nhóm: Grammar

Lớp 1:1 : Reading / Tự học

3H
17:30~18:30 Ăn tối Từ tháng 6 – tháng 8/ tháng 11 – tháng 2, giờ ăn tối sẽ thay đổi
18:30~21:20 Hoạt động sau giờ học  (Tham khảo trang 17)

※ Lớp nhóm 1: 6 và chủ đề lớp học có thể khác nhau tùy thuộc vào cấp độ của học sinh

※ Đối với những bạn học sinh đang học trung học hoặc trình độ tiếng Anh từ trung cấp trở lên thì các lớp nhóm sẽ học chương trình ACT ELP

Theo nguồn: Trường Anh ngữ CIEC