Danh sách giáo trình được sử dụng tại trại hè CIEC

Tiếng anh không đơn giản chỉ là một môn học. Mà nó chính là bánh lái cho con tàu sự nghiệp tương lai của con em chúng ta. Việc học tiếng anh mà không có kế hoạch và không nhìn xa 5 năm, 10 năm, 20 năm thì giống như việc ngày nào cũng quyết tâm ăn kiêng nhưng sẽ không bao giờ thành công.” Vậy nên, phương pháp và mục đích học tiếng anh rất quan trong đối với sự phát triển những kỹ năng của các em trong tương lai. Việc học gì và học như thế nào đối với các em rất quan trọng.

Cũng vì lý do đó, phương pháp dạy tiếng anh của CIEC sẽ bắt đầu từ việc kết hợp sử dụng các giáo trình tiếng anh được phát triển riêng cho học sinh các nước không nói tiếng anh. Chính vì thế mà sách giáo khoa được trường Anh ngữ CIEC sử dụng trong suốt quá trình trại hè tiếng Anh sẽ là sách gốc từ nhà xuất bản Compass Publishing và giáo trình từ tổ chức ACT của Hoa Kỳ biên soạn.

giao-trinh-trai-he-ciec

Lớp học 1:1

Trẻ sẽ được sử dụng sách giáo khoa từ nhà xuất bản Compass Publishing tùy theo trình độ kiểm tra đầu vào của các bé

Lớp học nhóm

Các bé sẽ được sử dụng giáo trình từ tổ chức ACT của Hoa Kỳ biên soạn.

* Lưu ý: Đối với các bé dưới 12 tuổi hoặc trình độ tiếng Anh của bé còn sơ cấp thì các lớp nhóm các bé không thể học chương trình ACT vì không phù hợp. Vì vậy sẽ thay bằng các lớp nhóm ESL và sử dụng sách của Compass Publishing. Do vậy sau khi học xong chỉ có chứng nhận từ CIEC.

CẤP TIỂU HỌC

Sách LV 1 ~ 2 LV 3 ~ 4 LV 5 ~ 6
Đọc Very Easy Reading 3rd 1~2

American Textbook Big Book 1

Very Easy Reading 3rd 3~4

American Textbook Big Book 2~3

American Textbook Big Book 4~6
Nghe Listening Starter 2nd 1~2

Listening time 1~2

Listening Starter 2nd 3

Listening time 3

Listening Success 2~3

Listening Jump 2~3

Nói Speaking Time 1~2

Speaking Drive 1~2

Speaking Time 3

Speaking Drive 3

Speaking Tutor 3A/B
Viết Very Easy Writing 1~2

Guided Writing 1~2

Very Easy Writing 3

Writing Starter 2nd 1

Writing Starter 2nd 2~3

Writing Tutor 3A/B

Từ vựng Basic Reading 400 Key Words 1~2 Basic Reading 400 key Words 3

1000 Basic English Words 1~2

1000 Basic English Words 3~4

4000 Essential English Words 1~2

Ngữ pháp Grammar Starter 1~2

Grammar Planet 1~2

Grammar Starter 3

Grammar Planet 3

Grammar Success 2~3

Early Grammar 2~3

TRÊN TIỂU HỌC

Sách LV 1 ~ 2 LV 3 ~ 4 LV 5 ~ 6
Đọc Reading Jump 1~2

Power Reading 1

Reading Jump 3

More School Subject Reading 2nd 2~3

Core Nonfiction Reading 2~3

Reading Jump Plus 1~2

Nghe Listening Success 4~5

Listening to the News: Voice of America 1

Developing Listening Skills 1~2

Listening to the News: Voice of America 2

Developing Listening Skills 3

Target Listening 1~2

Listening to the News: Voice of America 3

Nói Just Speak Up 1~2

Getting Ready for Speech

Just Speak Up 31~2

For and Against 1~2

Hot Topics 1~2

Talk A Lot 2~3

Viết Writting Bright 1~2

Writting Tutor Plus 1

Writting Bright 3

Write on 1

Write On 2~3

Essay Writting 1~2

Từ vựng 4000 Essential English Words 1~2 4000 Essential English 3~4 4000 Essential English Words 5~6
Ngữ pháp Active English Grammar 2nd 1~2 Active English Grammar 2nd 3~4 Active English Grammar 2nd 5~6

Theo nguồn: Trường Anh ngữ CIEC

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *